Norėdami reguliuoti svetainės teksto šrifto dydį naudokite "CTRL" "+" ir "CTRL" "-" klavišų kombinacijas:
Norėdami padidinti tekstą, spauskite: "CTRL" ir "+" mygtukus.
Norėdami pamažinti tekstą, spauskite: "CTRL" ir "-" mygtukus.

Funkcinis zonavimas

Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“, yra išsaugoti ypač vertingą gamtiniu požiūriu Šventosios aukštupio ežeryną su Dūkšto, Luodžio, Švento ežerais, Antalieptės jūros vandens saugykla, vertingas Gražutės miško biocenozes; išsaugoti kultūros paveldo vertybes, iš jų – Salako urbanistinį kompleksą bei parko piliakalnius ir pilkapius.

REGIONINIO PARKO FUNKCINIO PRIORITETO ZONOS
Konservacinio prioriteto zonos – draustiniai – 14.625 ha 45,8%
Ekologinės apsaugos prioriteto zonos – 7.729 ha 24,2%
Rekreacinio prioriteto zonos – 1.436 ha 4,5%
Miškų ūkio zonos – 5.463 ha 17,1%
Žemės ūkio zonos – 445 ha 1,4%
Bendrojo naudojimo vandens ūkio zonos – 1.810 ha 5,7%
Gyvenamosios zonos – 425 ha 1,3%
IŠ VISO: 31.933 ha 100%
Parko bei jo funkcinio prioriteto zonų plotai apskaičiuoti naudojantis GIS (Geografinių informacinių sistemų) programine įranga
Gražutės regioninio parko, jo zonų ir buferinės apsaugos zonos ribų planas
Nuoroda į teisės aktą
Gražutės regioninio parko tvarkymo planas (lapai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Nuoroda į teisės aktą
Loading...