Degučių Nepriklausomybės paminklas

Dabartinis Degučių paminklas Lietuvos Nepriklausomybei nėra autentiškas. Pirmasis paminklo variantas buvo kiek kitoks ir paminklas stovėjo netoli dabartinės Šv. Antano Paduviečio koplyčios, 20 m į šiaurę nuo Utenos – Zarasų plento skverelyje, bulvare.
Pirmojo paminklo projektas suformuotas 1928 m. dailininko Antano Rūgštelės.
Paminklo statyba rūpinosi Degučių mokyklos mokytojas dusetiškis Juozas Markelis.
Nepriklausomybės paminklo statybos darbai prasidėjo dar 1930 m. minint kunigaikščio Vytauto mirties 500-ąsias metines. Pirmiausiai, buvo pastatytas paminklo kertinis akmuo. Jo padėjimo proga buvo surengtas minėjimas. Į pamatą stikliniame butelyje buvo įdėtas Degučiams nusipelniusių žmonių sąrašas. Sąraše buvo šios garbingų žmonių pavardės:
1. Degučių pradinės mokyklos mokytojas Juozas Merkelis;
2. Degučių bažnyčios kunigas Boleslovas Beinaravičius;
3. Degučių valsčiaus viršaitis Jurgis Petruoka;
4. Degučių valsčiaus sekretorius Alfonsas Makarskas;
5. Andrius Klimanskas, savanorio žuvusio kovose už Lietuvos Nepriklausomybę, tėvas;
6. Degučių policijos nuovados viršininkas Pumputis;
7. Katalikų demokratų iždininkas Jurgis Pošius;
8. Kauno kunigų seminarijos klierikas Petras Pošius;
9. Ūkininkas Jurgis Šileikis;
10. Degučių pradinės mokyklos mokytoja Ona Rolytė.
Tais pačiais 1930 m., buvo pastatyta paminklo centrinė dalis (kolona). 1933 m. paminklas buvo paplatintas – abipus kolonos pastatytos sienelės ir kvadrato plano stulpai su rutuliais (skersmuo 0,35 m) viršuje. Prie paminklo pritvirtinta juodo marmuro plokštė su iškaltu įrašu „PER AUKAS / IR /VIENYBĘ / LAISVĘ. ATGAVUS / TEGYVUOJA / AMŽIAMS / LIETUVA / DEGUČIAI 1930“. Vienų paminklas buvo vadinamas šaulių paminklu, kitų – Lietuvos Nepriklausomybės paminklu. 1935 m. paminklas buvo pašventintas.
1958 m. stalinizmo politikos šalininkai paminklą nugriovė ir tik 1990 m. betoninis paminklas buvo atstatytas pagal dailininko Alfonso Šeduikio projektą (atidengtas 1990 m. liepos 28 d.).
Paminklo architektė Violeta Bulikaitė.
Paminklą atstatė vietos meistrai – penki rusų tautybės vyrai.
Degučių paminklas Lietuvos Nepriklausomybei iškilo naujoje vietoje, aukštumėlėje, priešais Degučių mokyklą.
Dabartinis paminklas yra iš trijų dalių. Vidurinė iškilusi virš dviejų žemesnių, kontraforsus primenančių sparnų. Jų viršutinėse dalyse pastatyti apvalūs cementiniai rutuliai – simbolizuojantis amžinumą, gyvenimo ratą. Centrinės kolonos viršuje yra metalinis apvalus Vyčio ženklas. Paminklo cokolis centrinėje fasado dalyje papuoštas Vyčio kryžiaus bareljefu. Fasadinėje paminklo dalyje pritvirtinta juodo šlifuoto granito lenta su užrašu: „Per aukas ir vienybę laisvę atgavus tegyvuoja Lietuva / Degučiai 1930-1990“.
Apibendrinant, tai tipiškas tarpukario laikotarpio paminklų laisvei modelis: su modifikuota, stipriai suabstrahuotos kolonos struktūra.
Koordinatės: 629632, 6171512 (LKS)
55.661021, 26.060252 (WGS)