EST projektas „Gamta leidžia man augti!”

Pradžia: 2013. 05. 05
Pabaiga: 2013. 11. 01
Finansavimo šaltinis: ES programa „Veiklus jaunimas”
Finansavimo dydis: 24656,00 EUR
EST projektas „Gamta leidžia man augti“ – tai trumpalaikės savanoriškos tarnybos projektas, kuriame dalyvavo 12 jaunuolių iš Lenkijos, Ispanijos, Bulgarijos, Latvijos ir Armėnijos. Jaunuolių savanoriška tarnyba truko pusantro mėnesio Gražutės regioniniame parke (Zarasų r., Lietuva). Dagiau kaip pusė projekto dalyvių- mažiau galimybių turintis jaunimas, susiduriantis su socialiniais, ekonominiais, negalios ir kitais sunkumais. Projekto tema – aplinka.
Projekto tikslai:
•Sudaryti sąlygas jaunų žmonių, ypač mažiau galimybių turinčių jaunuolių, asmeniniam ir socialiniam tobulėjimui.
•Ugdyti mokymosi mokytis kompetenciją per aktyvią aplinkosauginę veiklą ir grupės procesą.
Pagrindinės projekto veiklos – Gražutės regioninio parko gamtotvarka ir rekreacinių teritorijų pritaikymas lankymui. Savanoriai tvarkė nykstančias ES buveines, įrengė ir prižiūrėjo regioninio parko poilsiavietes, rekreacinę infrastruktūrą, kultūros ir gamtos paveldo objektus. Projekto metu buvo taikomi Jaunimo neformalaus ugdymo metodai, pasitelkiant grupę kaip mokymosi šaltinį.