Projektai

Gražutės regioninio parko direkcija kartu su partneriais aktyviai įgyvendina vietos ir tarptautinius projektus. Projektų dėka vykdomi gamtotvarkos darbai, tvarkomi kultūros paveldo objektai, atnaujinama ir įrengiama nauja parko rekreacinė infrastruktūra, keliama direkcijoje dirbančiųjų darbuotojų kvalifikacija, teikiama metodinė informacija (pagalba) vietos gyventojams. Kasmet parke mokosi ir uniklaios patirties įgyja 15 Europos savanorių tarnybos savanorių. Įgyvendindami projektus skatiname vietos verslą, kuriame palankesnę aplinką vietos gyventojams ir parko lankytojams.