Bendruomenės programa tvariam vystymuisi

Data: 2013. 10. 09

Pagrindinė tikslinė šio projekto grupė yra vietos gyventojai, įsikūrę saugomose zonose ar šalia jų. Jie laikomi mūsų bendros gamtos ir kultūros paveldo tvarios priežiūros pagrindu. Šiuo projektu siekiama plėsti plačiosios visuomenės supratimą apie šių vertybių svarbą. Pagrindinis šio projekto tikslas – žengti pirmuosius žingsnius siekiant suteikti šiems žmonėms tinkamiausias ir efektyviausias mokymosi visą gyvenimą galimybes. Pirmiausia pasitelkiamas nuodugnus trijų skirtingų Šiaurės ir Baltijos šalių zonų tyrimas, siekiant nustatyti vietos gyventojų mokymosi poreikį bei susidėlioti veiksmų planą, siekiant tą poreikį patenkinti. Rūpinimasis vietos gyventojų švietimu bei kitais poreikiais, taip pat yra vienas pagrindinių Europos Darnaus Draustinių Turizmo Chartijos principų – subalansuotas planavimo dokumentas sudarytas EUROPARC Federacijos, šiuo metu priskirtas 107 Europos gamtos teritorijoms, įskaitant dvi teritorijas, įtrauktas į šį projektą. Atsižvelgiant į ilgalaikius rezultatus (Syöte Nacionaliniame parke (Suomija), daugiau nei 10 metų), trumpalaikius rezultatus (Kemeri Nacionaliniame Parke (Latvija), mažiau nei metai) bei vietą, kur mokymai dar nevyksta (Gražutės Regioniniame Parke (Lietuva)), bus galima palyginti rezultatus ir parengti išvadas apie projekte dalyvaujančių vietovių gyventojų poreikio švietimui kaitą. Šio projekto tikslas ne tik išsiaiškinti skirtingų bendruomenių poreikius švietimui, bet ir perduoti įgytą patirtį kitiems nacionaliniams bei regioniniams parkams priklausantiems EUROPARC Federacijos Šiaurės ir Baltijos šalių tinklui. Vietinių gyventojų trijose skirtingose Šiaurės ir Baltijos šalių saugomose teritorijose švietimo poreikių tyrimas, padės pagrindą veiksmų planui, siekiant tinkamiausio neformaliojo švietimo pasirinktoms tikslinėms grupėms galimybių.
Parengė
Laura Ivanauskienė