Išbandykite interaktyvų turą po Gražutės parko kultūros vertybes

Data: 2016. 12. 30
Gražutės regioninio parko direkcija su partneriu VšĮ "Inter populos" įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos projektą "Gražutės regioninio parko nekilnojamojo kultūros paveldo aktualizavimas ir sklaida sukuriant iteraktyvų erdvės modulį". Projekto tiklas – diegiant inovatyvius kūrybinius ir šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus sukurti sąlygas lankytojams, ypač asmenis su judėjimo negalia, senjorams ir šeimos keliaujančioms su mažamečiais vaikais, pažinti Gražutės regionianiame parke esančius kultūros paveldo objektus.
Kaip žinoma Lietuvos saugomos teritorijos užima 15,67 % šalies ploto - tai nacionaliniai ir regioniniai parkai, rezervatai, draustiniai, pavieniai objektai. Saugomų teritorijų išskirtinis bruožas – unikalūs arba tipiški gamtinio bei kultūrinio kraštovaizdžio kompleksai ir objektai. Saugomose teritorijose gausu sutvarkytų ir lankymui pritaikytų kultūros paveldo objektų (piliakalnių, pilkapių, dvarų, bažnyčių ir kt.). Tačiau didelis iššūkis laukia žmonių su judėjimo negalia, susiruošusių į pažintinę kelionę po kultūros paveldo objektus saugomoje teritorijoje, kaimietiškoje vietovėje. Čia kultūros paveldo objektų infrastruktūra neatitinka keliaujančiųjų poreikių: trūksta nuorodų į objektus, neįrengti pėsčiųjų takai, nėra pandusų, porankių, o patys kultūros paveldo objektai lankytojams užverti, pavyzdžiui, bažnyčios atidarytos vos kelias valandas per savaitę. Statistikos duomenimis Lietuvoje yra per 60 tūkst. žmonių, turinčių judėjimo negalią. Nepamirškime ir senjorų, keliaujančių šeimų su mažamečiais vaikais, kuriems taip pat svarbi tinkamai įrengta infrastruktūra.
Suprantama, kad šiandien valstybė nepajėgi pritaikyti visų kultūros paveldo objektų lankymui taip, kad jie atitiktų visų keliaujančiųjų poreikius. Todėl projekto metu parengtas virtualus turas po dešimtį kultūros paveldo objektų esančių Gražutės regioniniame parke: Dūkšto dvarą, Salako bažnyčią, senąsias Salako ir totorių kapines, Salako žydų kapines, Kiemionių piliaklanį, Salako pilkapius, Pašto stoties kompleksą Degučiuose, Baltriškių bažnyčią, Antalieptės bažnyčią ir Lūžų akmenį. Virtualaus turo lankytojai taip pat gali sudalyvauti viktorinoje ir pasitikrinti žinias. Atsakymus į klausimus rasite tik apžiūrėję kultūros ojektus ir perskaitę informacinius tekstus.
Pradėti VIRTUALŲ TURĄ!