Kviečiame į bendruomenių forumą 2017-03-17

Data: 2017. 03. 17
KVIEČIAME Į SARTŲ IR GRAŽUTĖS REGIONINIŲ PARKŲ BENDRUOMENIŲ FORUMO SUSITIKIMĄ
2017 m. kovo 17 d. 14.00 val.
Gražutės regioninio parko direkcija, 2 aukštas, konferencijų salė, Laisvoji aikštė 14, Salakas
Susitikime pristatysime ir aptarsime:
• Projekto „Tvarių mechanizmų sukūrimas atvirų buveinių išsaugojimui įtraukiant vietos bendruomenes Gražutės ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose“ veiklų įgyvendinimą ir tęstinumo užtikrinimą po projekto pasibaigimo.
• Gražutės regioninio parko Smalvo, Degučių kraštovaizdžio ir Ganiavos telmologinio draustinių pelkių tvarkymo darbų įgyvendinimą. (Buvusios atviros pelkės apauga sumedėjusia augalija, didėja azoto nuotėkis, degraduoja saugomų, su atviromis pelkėmis susijusių rūšių buveinės. Numatytuose tvarkyti plotuose buvo aptiktos saugomos, su atviromis pelkių buveinėmis susijusios 15 augalų, 8 vabzdžių ir 4 paukščių rūšys. Taip pat inventorizuoti 4 Europos Bendrijos svarbos pelkių tipai. Siekiant atkurti atviras pelkių buveines ir pagerinti su jomis susijusių saugomų rūšių būklę buvo numatyti sumedėjusios augalijos kirtimo ir pašalinimo iš pelkės darbai 200 ha plote).
• Mėsinių galvijų perdavimą ūkininkams pagal panaudos sutartis.
Siūlome:
• Norintiems pradėti ūkininkauti, taip pat ir turintiems ūkį, bet norintiems jį padidinti, gauti pagal panaudos sutartis avis „Skudas“, avys bus duodamos gyventojams Sartų ir Gražutės regioniniuose parkuose turintiems žemės. Anketą galite rasti: http://grazute.lt/eee-parama-parkui arba užpildyti susitikimo metu.
• Taip pat siūlome projekto lėšomis sutvarkyti apleistas atviras buveines (pievas užaugusias krūmais) Gražutės regioninio parko teritorijoje, tvarkymo darbai ir bus atliekami iki 2017-04-30.
Organizatorius: Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija, www.grazute.lt
Projekto „Tvarių mechanizmų sukūrimas atvirų buveinių išsaugojimui įtraukiant vietos bendruomenes Gražutės ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose“ tikslas - sukurti novatorišką, darnios plėtros principus atitinkantį atvirų buveinių tvarkymo ir geros būklės palaikymo mechanizmą saugomose teritorijose, paskatinti gyventojus tradiciškai ūkininkauti.
Projektas finansuojamas pagal tikslinę 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ programą.
Dėl projekto ir susitikimo teirautis:
Laura Ivanauskienė, tel. 863000265; el. p. laura@grazute.lt