Kviečiame toliau aktyviai dalyvauti projekto seminaruose ir prisidėti prie bendrų tikslų įgyvendinimo!

Data: 2015. 03. 02

Projekto pradžios seminare buvo pristatoma projekto tikslai, veiklos, galimybės vietos gyventojams. Gyventojai buvo aktyviai kviečiami prisidėti prie bendro projekto tikslo įgyvendinimo. Projekto tikslas įtraukti vietos bendruomenes ir ūkininkus ir kartu sukurti novatorišką, darnios plėtros principus atitinkantį atvirų buveinių (pievų) tvarkymo ir geros būklės palaikymo mechanizmą saugomose teritorijose. Atlikti atvirų buveinių inventorizaciją ir parengti pirmąsias Lietuvoje atvirų buveinių atkūrimo ir geros būklės palaikymo tikslines programas. Užtikrinti ekologinį atvirų buveinių stabilumą ir skatinti socialinį užimtumą, bei regiono ekonominę plėtrą.
Gražutės regioninio parko ūkininkai ir kiti gyventojai, norintys ūkininkauti ir turintys žemės regioninio parko teritorijoje, gali pretenduoti gauti pagal panaudą mėsinius galvijus ir avis, kurie padės užtikrinti gerą atvirų buveinių palaikymą. Gyventojai dalyvavę seminare buvo susidomėję projekto teikiamomis galimybėmis, sulaukėme nemažai anketų. Atranka dar nėra pradėta vykdyti visi norintys ūkininkauti ar praplėsti savo turimą ūkį, galite pretenduoti. Žemiau, prisegtame faile pateikiame anketą.
Galvijų bei avių perdavimo ūkininkams tvarka bei pirmumo kriterijai:
1. Ūkininkas pateikia užpildytą anketą galvijams ar avims gauti Gražutės regioninio parko direkcijos projekto administratorei Laurai Ivanauskienei 8 38559426, laura@grazute.lt arba Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyriaus pirmininkui Dariui Viliūnui tel. 8 647 15580, darius.viliunas@gmail.com
2. Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyrius sudaro 3 asmenų komisiją, kuri priims sprendimus susijusius su skiriamais galvijais bei avimis.
3. Komisija apsilanko paraiškas pateikusių ūkininkų ūkiuose ir įvertina būsimas galvijų laikymo sąlygas.
4. Komisija priima sprendimą dėl galvijų skyrimo.
5. Komisijos atstovas pasirašo galvijų skyrimo sutartį su ūkininku.
Pirmumo kriterijai galvijams bei avims gauti:
1. Kuo didesnis ūkininko valdomas pievų bei ganyklų plotas Gražutės regioniniame parke.
2. Kuo didesnis prašomų galvijų ar avių skaičius.
3. Ūkininko patirtis laikant galvijus bei avis.
Projekto pristatymo seminaro nuotraukos.

Anketa.docx