KVIETIMAS Į ATVIRŲ BUVEINIŲ ATKŪRIMO IR GEROS BŪKLĖS PALAIKYMO TIKSLINĖS PROGRAMOS PIRMINIŲ SPRENDINIŲ PRISTATYMĄ

Data: 2016. 02. 26
GRAŽUTĖS REGIONINIO PARKO GYVENTOJAI IR SVEČIAI
KVIEČIAME Į
GRAŽUTĖS REGIONINIO PARKO ATVIRŲ BUVEINIŲ ATKŪRIMO IR GEROS BŪKLĖS PALAIKYMO TIKSLINĖS PROGRAMOS PIRMINIŲ SPRENDINIŲ PRISTATYMĄ
2016 m. vasario 26 d. 15 val.
Gražutės regioninio parko direkcija, 2 aukštas, konferencijų salė, Laisvoji aikštė 14, Salakas
Susitikimas skirtas aktyviai veikiantiems vietos bendruomenių atstovams, ūkininkams, gyventojams, savivaldos institucijų atstovams ir visiems suinteresuotiems asmenims
Žemės savininkai galės susipažinti su jų sklypuose siūlomomis priemonėmis, kuriomis siekiama atkurti ir palaikyti atviras buveines bei biologinę įvairovę. Programos sprendinius pristatys VšĮ „Gamtos paveldo fondas“ darbuotojai dr. Zenonas Gulbinas,
dr. Zigmantas Gudžinskas, Egidijus Žalneravičius, Vaidotas Valskys. Bus pristatyti atliktos atvirų buveinių (pievų) inventorizacijos rezultatai.
Laukiame Jūsų dalyvavimo, pastabų ir pasiūlymų.
Programa rengiama įgyvendinant projektą „Tvarių mechanizmų sukūrimas atvirų buveinių išsaugojimui įtraukiant vietos bendruomenes Gražutės ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose“, finansuojamo pagal tikslinę 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ programą.