Mylėk save, gamtą ir kaimyną!

Data: 2015. 03. 18
Draudžiama sugrėbtas (surinktas) žolės, nukritusių medžių lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės augalinės kilmės atliekų krūvas deginti miške, aukštapelkėse, durpingose vietose ar vietovėse, esančiose arčiau kaip 100 m nuo miško, aukštapelkės ar durpingos vietos, taip pat miestuose ir miesteliuose. Miestuose ir miesteliuose galimas kompostavimas.
Kaimo vietovėse sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, šiaudus, laukininkystės ir daržininkystės augalinės kilmės atliekas lauko sąlygomis leidžiama deginti tik sugrėbtas (surinktas) į krūvas, kai nėra galimybių juos kompostuoti ar kitaip panaudoti, ne arčiau kaip 30 m nuo pastatų ir daugiau kaip 100 m. nuo miško.
Laukuose, išlaikant saugų atstumą nuo miško (daugiau kaip 100 m.) teritorijos ir saugant, kad neužsidegtų sausa žolė, augalinės kilmės atliekas galima deginti sugrėbtas į kūgius, ne didesnius kaip 5 kub.m. Apie tai reikia prieš valandą pranešti priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai.
Draudžiama deginti buitines, pramonines bei kitas atliekas (pvz. plastiko butelius, senas padangas). Deginant plastiką, padangas išsiskiria kenksmingos medžiagos, kurios kenkia Jūsų sveikatai ir gamtai. Buitines, pramonines ir kitas neorganines atliekas reikia mesti į tam skirtus konteinerius.
Pavasarį suaktyvėja gaisrų kontrolė, rengiamos akcijos, reidai, siekiant užkirsti kelią žolės deginimui. Už pažeidimus gresia baudos.
Pasiteirauti aplinkosaugininkų apie šiukšlių deginimą, pranešti apie neteisėtus atvejus galima telefonu (8 389) 68788.
Būkime supratingi ir tvarkykimės atsakingai nekenkdami sau ir gamtai!