Pasaulinė paminklų ir piminklinių vietų apsaugos diena

Data: 2018. 04. 23
Balandžio 18-ąją Tarptautine paminklų ir paminklinių vietų apsaugos diena paskelbė Tarptautinės tarybos paminklosaugos ir žymių istorinių vietų klausimais (IKOMOS) asamblėja, veikianti prie UNESCO. Šventė minima nuo 1984 m. Šią dieną visame pasaulyje skatinama pagerbti reikšmingus kultūrinius paminklus, nes jie atspindi visą tautos, šalies istoriją ir kultūrą.
Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcijos specialistai suvokdami esamą situaciją stengėsi tinkamai paminėti balandžio 18-ąją. Tam, skatinant visuomenę ir atsakingų institucijų bendradarbiavimą, buvo imtasi kelias dienas trūkusios akcijos „Darom‘18“.
Balandžio 19-20 d. Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcijos specialistai drauge su Salako pagrindinės mokyklos 1-10 ir Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos 7-os klasių mokiniais ir mokytojais aplankė bei sutvarkė itin reikšmingus Gražutės ir Sartų regioninių parkų kultūros paminklus ir vietas.
Siekiant išsaugoti objektų autentiškumą bei sukurti patrauklią paminklų ir paminklinių vietų aplinką visuomenei, Gražutės regioniniame parke, kartu su Salako mokyklos mokiniais buvo tvarkyta teritorija prie Salako akmens, vadinamo Napoleono akmeniu. Taip pat buvo nepamiršta 30 Salako pilkapių. Akcijos metu sutvarkytos Salako mstl. senosios kaimo kapinės ir pietinėje dalyje esančios iki šiol veikiančios totorių kapinės, Salako mstl. senosios žydų kapinės, Partizanų kalva ir gretima pamiškė, Salako dviaukštės koplytėlės aplinka. Taip pat buvo tvarkytos pėsčiųjų ir dviratininkų trasos bei į jas patenkantys objektai: alkakalnis Kunigokalnis, Čepeliškių I ir II pilkapynai, Kiemonių piliakalnis. Galiausiai, buvo tvarkytos Sabalunkų ir Asavo stovyklavietės, Anglinio ežero pakrantė. Tuo tarpu Sartų regioniniame parke, kartu su Antazavės mokyklos mokiniais buvo tvarkytos teritorijos šalia Velikuškių II-ojo piliakalnio dar kitaip žinomo „Salos“ vardu, I-ojo pasaulinio karo karių kapinių Antazavėje ir teritorija šalia Tautesnio ežero esančios automobilių stovėjimo aikštelės.
Darbais minint balandžio 18-ąją dieną, paminklai ir paminklinės vietos Gražutės ir Sartų regioniniuose parkuose tapo prioritetiniais objektais. Būtent, šis kultūros paveldas akcijos „Darom‘18“ metu sujungė skulptūrinius ir architektūrinius elementus su erdvės detalėmis. Tvarkyti paminklai ir paminklinės vietos pasižymėjo specifinėmis, tik sau būdingomis savybėmis – vienkrypte idėja, tam tikrų kanonų, ikonografijos pastovumu, formų ir ženklų simbolika, politiškai angažuotu turiniu. Tvarkytas Gražutės ir Sartų regioninių parkų kultūros paveldas išryškino socialinį monumentalistikos pobūdį ir jo svarbą žmogui.
Apibendrinant, akcijos „Darom‘18“ metu Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija drauge su Salako pagrindinės mokyklos ir Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos mokiniais ir mokytojais atnaujino istorijos ir monumentų santykį, pasireiškusi trejopai: referuojant istorinį įvykį ir vietą; aktualizuojant tam tikras normas, orientuotas į mokyklos ir direkcijos narių veiksmus bei elgesį; įtvirtinant valstybei svarbius paminklų išsaugojimo, tvarkybos ir panaudos principus.
Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcijos
Specialistas informacijai Rimvydas Striška
Kultūrologė Kristina Ivanovaitė
Fotografijos Salako pagrindinės mokyklos direktoriaus Leono Sadausko