Pelkių tvarkymo darbų eiga ir tvarkymo darbus atlikusios įmonės patirtis

Data: 2017. 05. 05
Pirkimą laimėjusi įmonė turėjo iškirsti ir pašalinti sumedėjusią augaliją (krūmus ir medžius) Gražutės regioninio parko pelkėse: Degučių (Antalieptės marių Dėmeno įl.), Ganiavos ir Smalvo-Smalvykščio.
Tiekėjas turi suteikti paslaugas atsižvelgdamas į šiuos reikalavimus:
• Sumedėjusios augalijos (krūmai ir medžiai) kirtimai ir pašalinimas atliekami Degučių pelkėje 0,5 ha plote, Ganiavos pelkėje 2,5 ha plote ir Smalvo-Smalvykčio pelkių komplekse 197 ha plote;
• Darbai tvarkymo plotuose atliekami nepažeidžiant pelkių paviršiaus iki durpių klodo;
• Darbų metu susidariusios, gilesnės kaip 20 cm provėžos (jei naudojama savaeigė technika) už tvarkymo plotų ribų turi būti užliginamos;
• Nukirsta sumedėjusi augalija (krūmai ir medžiai) pašalinama iš tvarkymo plotų į nurodytas sandėliavimo vietas;
• Smulkios lapuočių medžių ir krūmų atžalos iki 1 cm diametro krūtinės aukštyje, jei jos padengimas nesiekia 5 %/20 m2 (1 pagal Braun-Blanquet gausumo ir padengimo skalę), nukirstos paliekamos pelkėje;
• Tvarkymo plotuose iškertama visa sumedėjusi augalija (krūmai ir medžiai), paliekant ne aukštesnius kaip 3 cm kelmus;
Žemiau pateikiame darbus atlikusios įmonės patirtį.
PELKIŲ SUMEDĖJUSIOS AUGALIJOS IŠKIRTIMO IR PAŠALINIMO PASLAUGŲ ATLIKIMO PATIRTIS
Sumedėjusios augalijos kirtimo darbai buvo pradėti sausio 30 d. Kirtimo darbai ir nukirstos medienos sudėjimas į krūveles buvo atlikti per 30 darbo dienų. Objekte vidutiniškai dirbo 18 miško darbininkų, 3 traktorių operatoriai, miško ruošos darbų vadovas, projekto koordinatorius . Kirsta naudojant motorinius grandininius pjūklus ir krūvapjoves su kirtimo diskais. Labiau pasiteisino krūmapjovės, nes medeliai nukertami prie pat ledo-sniego dangos, kelmas yra žemas, pats darbas yra našesnis. Motopjūklai buvo naudojami didesnio diametro medžiams nukirsti ir supjaustyti transportavimui patogiais ilgiais. Darbuotojai buvo apmokyti pažinti saugotinas sumedėjusių augalų rūšis, kad jos būtu nenukirstos.
Lygiagrečiai buvo vykdomas medienos išgabenimas vikšrine, savikrove, mažo svorio technika iki pelkės krantų. Siekiant efektyviai išnaudoti vikšrinės technikos galimybes, nuo pelkės krantų galingesnė ratinė technika pervežinėjo didesniais atstumais medieną iki pagrindinių sandėlių. Tarpinių sandėlių vieta, privažiavimai iki jų buvo derinami su VĮ Zarasų miškų urėdijos specialistais. Pagrindinių sandėlių vieta parinkta įvertinant smulkinimo technikos privažiavimo galimybes. UAB „Miškija“ partneriai Deimanto Kindurio įmonė nupirko iš VĮ Zarasų miškų urėdijos kirtimo metu susidariusią medieną ir pagamino biokuro skiedrą. Buvo malama etapais, kadangi visa mediena netilpo į pagrindinius sandėlius.
Darbų vykdymo metu 1 mėnuo buvo dėkingas dėl neigiamos temperatūros ir susidariusio įšalo. Stengtasi pašalinti medieną šiuo laikotarpiu iš probleminių vietų – ežero ir pelkės sandūrų, upelių krantų. Pagrindinis sunkumas buvo tai, kad objektas susidėjo iš kelių pelkių, kur kiekvienoje buvo probleminių medienos išvežimo prasme vietų. Technika buvo pervežinėjame tarp objektų, kas užėmė laiko, ir staiga atšilus bei lyjant nebuvo spėta išvežti medienos apie 0,3 ha plote pelkės ir ežero sandūroje. Ši mediena buvo ištraukta naudojant tempimo lynus, gervinę techniką ir rankinį darbą. Toks medienos išgabenimas yra vengtinas, nes užima daug laiko, žmogiškųjų resursų ir jo labai aukšta savikaina. Nesant tinkamų meteorologinių sąlygų, darbų atlikimas visa apimtimi (200 ha) būtu buvęs neįmanomas. Atšilus orui darbai buvo baigiami tolimesnėse nuo ežerų pelkės dalyse, kurios yra sausesnės.
Paskutiniame darbų etape buvo mažinamas kelmų aukštis pelkės dalyse, kur kirtimo darbai buvo vykdomi esant aukštai sniego dangai, dėl ko nebuvo galimybių iškart pasiekti techninėse sąlygose nurodytą kelmų aukštį.
Objektas buvo dėkingas darbui dėl esamų geros kokybės kelių ir kvartalinių tinklo, buvo lengva privažiuot darbuotojams ir technikai. Vyko konstruktyvus kylančių problemų aptarimas ir sprendimų paieška su Gražutės ir Sartų regioninio parkų direkcijos, bei VĮ Zarasų miškų urėdijos specialistais. Pagrindinis faktorius sėkmingam darbų įgyvendinimui buvo palankios meteorologinės sąlygos.
Rekomenduojame:
1. Savalaikiai rengti paslaugų pirkimo konkursus , kad galima būtu tinkamai pasirengti didelės apimties darbams;
2. Skaidyti objektus, jei jie susideda iš atskirų, geografiškai nutolusių dalių;
3. Numatyti galimybes pratęstį objektų vykdymą 2-jų žiemų laikotarpiui, dėl sunkiai prognozuojamų meteorologinių sąlygų.
Pelkių tvarkymo darbų eiga pateiktame pristatyme ir video.
Pelkių tvarkymo darbai
Prieš

Po
Daugiau nuotraukų žemiau esančiame faile.