PRANEŠIMAS DĖL GRAŽUTĖS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMO

Data: 2016. 07. 11
Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos teisės ir pareigos (joms vykdyti reikalingi dokumentai ir bylos) perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai, po to, kai po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos pakeisti nuostatai bus įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 655 „Dėl sutikimo reorganizuoti Gražutės regioninio parko direkciją“ pranešame, kad yra parengtas Gražutės regioninio parko direkcijos reorganizavimo sąlygų aprašas.
Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Gražutės regioninio parko direkcija.
Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga - Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija.
Su biudžetinės įstaigos Gražutės regioninio parko direkcijos reorganizavimo sąlygų aprašu ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcijos nuostatų projektu, reorganizavime dalyvaujančios ir reorganizuojamos biudžetinės įstaigos praėjusių trejų finansinių metų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis nuo 2016 m. liepos 11 d. galima susipažinti Gražutės regioninio parko direkcijos interneto svetainėje adresu www.grazute.lt ir Sartų regioninio parko direkcijos interneto svetainėje adresu www.sartai.info