Projekto ,,Žalieji maršrutai be kliūčių“ veiklos Zarasų rajone

Data: 2014. 08. 10
Pagrindinis tikslas, kurio siekia šio projekto rengėjai ir įgyvendintojai: gamtos išsaugojimo agentūra (Latvija), Gražutės regioninio parko direkcija (Lietuva), Lietuvos žmonių su negalia sąjunga (Lietuva), Dagdos savivaldybės taryba (Latvija), Dagdos neįgalių žmonių brolija ,,Nema“ (Latvija), Valstybinė gamtos apsaugos institucija ,,Eko-rosi“ (Baltarusija), Latvijos neįgaliųjų organizacijų asociacija SUSTENTO (Latvija), Vitebsko jungtinė viešosios asociacijos organizacija ,,Respublikinė invalidų vežimėlių naudotojų asociacija“ (Baltarusija) - stiprinti Lietuvos ir kaimynių šalių Latvijos bei Baltarusijos pažinimo galimybes ir realiai patikrinti esamos turizmo bei poilsio infrastruktūros pritaikymą savarankiškai keliaujantiems negalią turintiems žmonėms. Juk kiekvienas žmogus turi teisę į tą gyvenimo lygį, kuris būtinas jo fiziniam, protiniam, dvasiniam ir socialiniam vystimuisi ir turizmas šioje srityje gali tapti viena iš labai naudingų priemonių žmonių su negalia integravimuisi į šiuolaikinę visuomenę.

Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose gausu gamtos išteklių: parkų, miškų bei vandens telkinių. Naudojimasis jais yra pritaikytas turistų reikmėms, tačiau apie negalią turinčius žmones dažnai pamirštama. Todėl siekiant prisidėti prie lygių galimybių sudarymo Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose bei pritaikant infrastruktūrą ir šviečiant turizmo paslaugų teikėjus, įgyvendinamas projektas ,,Žalieji maršrutai be kliūčių“.

Šio projekto metu partneriai sujungė savo pajėgas tam, kad padarytų gamtos išteklius prieinamais žmonėms, turintiems judėjimo negalią: jo metu tokių žmonių apsilankymui pritaikytas Gražutės regioninio parko lankytojų centras ir įrengta stovyklavietė su baidarių prieplaukomis. Siekdami plėsti paslaugų prieinamumą, į projekto veiklas įsitraukė vietos verslininkai ir bendruomenės. Projekto įgyvendinimo metu vykstantis maratonas – ne tik šio projekto viešinimo priemonė, bet ilgas žygis, kurio metu sunkią judėjimo negalią turintys žmonės ar galintys judėti tik neįgaliųjų vežimėliais atskiras maratono maršruto atkarpas įveiks judėdami varytuvais (rankomis varomais neįgaliųjų vežimėliais su specialiais priedais).

Tikime, kad turistiniai maršrutai Zarasų rajone, kaimyninės Latvijos ir Baltarusijos teritorijose gerins žmonių su negalia reabilitaciją bei keis stereotipus, kad aplinkos pažinimo ir svajonių keliauti riba šiems žmonėms yra tik kompiuteris ar kelialapis į sanatoriją. Įrodyta, kad kuo aktyvesnis poilsiaujantis žmogus, tuo didesnė nauda socialinei reabilitacijai, savišvietai ir pasitikėjimui savimi.

Svarbu, kad žmonių su negalia maratonai ir keliavimo turistiniais maršrutais idėja valdytų ne tik šiuos žmones ir entuziastus, bet ir kuo didesnę mūsų bendruomenės narių dalį. Todėl šiai siekiamybei palaikyti 2014 m. rugpjūčio 5-7 d. Zarasų rajone ir įvyko žmonių su negalia bei visų projekto ,,Žalieji maršrutai be kliūčių“ partnerių maratonas. Jo metu, rugpjūčio 5-ąją, maratono dalyviai apsigyveno Salake bei jo aikštėje įkūrė palapinių miestelį. Kiek vėliau Zarasų rajono svečius aplankė, pasveikino ir palinkėjo ištvermės Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Ramūnas Keršys ir jo pavaduotoja Aušra Lamanauskienė.

Rugpjūčio 6 d. buvo lankomasi Salako miestelio turizmo objektuose, o rugpjūčio 7-ąją maratono dalyviai keliaudami į Zarasus, varytuvais nuvažiavo kelio atkarpą Salakas – Degučiai: čia juos šiltai pasitiko degutiškis medžio drožėjas Gediminas Kairys. Jis pamokė dalyvius drožti buityje ypatingai svarbų įrankį šaukštą, papasakojo apie drožimo pomėgį, kuris vėliau virto jo šeimos amatu, o meistro žmona svečius pavaišino ką tik iškeptais gardžiais žagarėliais.

Zarasuose įveikusių maršrutą Šiaulių g.–Vilniaus g.–K. Būgos g.–apžvalgos ratas ir lydimų Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojo Nikolajaus Gusevo maratono dalyvių laukė Zarasų rajono savivaldybės meras Arvydas Steponavičius, Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos vadovė Olga Ludziš, Zarasų miesto seniūnė Olga Podolskienė, Zarasų miesto bendruomenės pirmininkas Rimvydas Podolskis, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Davainienė, kapelos ,,Dar ne vakaras“ iš Utenos rajono ir Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos ansamblio ,,Romantika“ nariai. Vėliau susitikti su maratono dalyviais atvyko Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Aušra Lamanauskienė.

Atvykusius į Zarasus maratono dalyvius pasveikino Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos vadovė Olga Ludziš bei trumpai pristatė įgyvendinamo projekto ,,Žalieji maršrutai be kliūčių“ tikslus.

Tardama sveikinimo žodį Lietuvos žmonių su negalia sąjungos pirmininkė Ginta Žemaitytė pasidžiaugė į maratoną susirinkusiais dalyviais ne tik iš visos Lietuvos, bet Latvijos ir Baltarusijos bei geru bendradarbiavimu įgyvendinant tarptautinį projektą ,,Žalieji maršrutai be kliūčių“. Baigdama ji vylėsi, kad bus įvertintos išsakytos pastabos dėl infrastruktūros pritaikymo žmonėms su negalia bei palinkėjo sėkmingai įveikti net iki Rosonų miesto Baltarusijoje nusidriekusį maratono maršrutą.

Sveikindamas atvykusius maratono dalyvius Zarasų rajono savivaldybės meras Arvydas Steponavičius dėkojo už jų apsilankymą Zarasuose, entuziazmą ir atliekamą darbą populiarinant keliavimą negalią turinčių žmonių tarpe.

Drauge su maratono dalyviais miesto gatvėmis važiavęs Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Nikolajus Gusevas pasidžiaugė turėta galimybe kartu įveikti maršruto atkarpą, dėkojo už dalyvaujančių nuoširdų bendravimą, linkėjo ištvermės šiam ir naujiems projektams.

Zarasų miesto seniūnė Olga Podolskienė padėkojo maratono organizatoriams už tai, kad į jį buvo įtraukti Zarasai, o jo dalyviams – už apsilankymą.

,,Ačiū, kad esate ir kad stiprūs“, - sakė Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Davainienė.

,,Noriu tikėti, kad šis apžvalgos ratas jums nebus kliūtis“, - tęsdamas kalbėjusių mintis sakė Zarasų miesto bendruomenės pirmininkas Rimvydas Podolskis.

Dalyvavę maratono dalyvių sutikime meno kolektyvai visiems susirinkusiems padovanojo smagias dainas ir darnų muzikavimą.

Primename, kad šio maratono metu bus nuvažiuota apie 365 km (dalis maršruto transporto priemonėmis), o likęs maršrutas yra Medumė-Daugpilis-Slutiškiai-Kraslava-Skaista–Patarniekiai-Kachanovičiai-Rosonai (Latvijos ir Baltarusijos teritorijos). Tai iššūkis turintiems fizinę negalią žmonėms, todėl dar kartą dėkojame už jų stiprią valią, sveiką užsispyrimą, norą gyventi lygiavertį gyvenimą, judėti, siekti tikslo ir būti pripažintais.

Zarasų rajono savivaldybės informacija