Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija ieško specialisto darbui kultūros srityje.

Data: 2017. 06. 15
Darbo vieta:
Salakas, Laisvoji a. 14, Zarasų r.
Darbo pobūdis:
Kultūrologo pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti bei vykdyti Sartų ir Gražutės regioniniuose parkuose esančių kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų apsaugą bei tvarkymą, tiriamąją, švietėjišką, propagandinę, muziejinę, kultūrinę ir kitą regioninių parkų direkcijos nuostatuose bei kituose teisės aktuose nustatytą veiklą materialinės ir dvasinės kultūros paveldo srityse. Taip pat organizuoti ir vykdyti informacinę – reklaminę veiklą, rengti renginius, straipsnius spaudai, dalyvauti lankytojų centrų veikloje, vesti ekskursijas gamtoje, dalyvauti įgyvendinant edukacinius projektus, savanorystės programas, bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis, vietos savivaldos institucijomis, mokyklomis.

Reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų arba meno studijų sričių išsilavinimą;
- turėti darbo su kompiuteriu įgūdžius, gebėti dirbti su CorelDraw, Adobe Photoshop, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) programomis;
- mokėti Anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
- turėti gerus bendravimo įgūdžius, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
Darbuotojas priimamas pagal darbo sutartį.
Gyvenimo aprašymą CV siųsti el. paštu sartai@grazute.lt iki birželio 22 d.
Telefonas pasiteirauti: 8 615 15480