SAUGOMOS TERITORIJOS – NE VIETA VAŽINĖTI BEKELE

Data: 2020. 12. 10
Žiemą gamtoje - ramybės metas, kai visos jėgos taupomos pavasariui, tad šaltuoju metu besiilsinti augalija ir gyvūnija yra ypač jautri trikdymui. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba viešai kreipiasi į keturračių ir kitų auto ir moto priemonių savininkus, prašydama jų būti sąmoningais, jautriais gamtai, ypač saugomoms teritorijoms - net ir žiemos sezonu.
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, kuruojanti nacionalinių ir regioninių parkų, draustinių ir rezervatų veiklą, gauna daug piliečių nusiskundimų, informacijos apie važinėjimą motorinėmis transporto priemonėmis bekele, miškais, pelkėmis, upelių šlaitais ir taip darant žalą gamtai.
Visai neseniai Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija paviešino Lietuvos bekelės čempionato III etapo varžybų vaizdus. Čempionato metu suniokota dalis Laukesos aukštapelkės, kuri patenka į Natura 2000 buveinių apsaugą skirtą saugomą teritoriją. Informacija apie šį įvykį buvo perduota Aplinkos apsaugos departamentui, Tauragės apylinkės prokuratūrai.
Keturračių klubų, įvairių moto organizacijų narius ir pavienius žmones, vairuojančius šias transporto priemones, prašome gamtoje ir ypač saugomose teritorijose, elgtis atsakingai, o piliečius, pamačius neleistinai važinėjant transporto priemonėmis miško paklote, pelkėse ar tiesiog bekele, prašome pranešti policijai.
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM informuoja, kad važinėtis sporto, treniruočių ar kitų atrakcijų tikslais galima tik tam skirtose specialiose teritorijose, trasose, atskirais atvejais – karjeruose ir pan. Tokios trasos turi būti įteisintos atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose ir pažymėtos.
O norinčius aktyviai ir atsakingai leisti laisvalaikį gamtoje, kviečiame pirmiausia susipažinti su Saugomų teritorijų valstybės kadastru: https://stk.am.lt/portal/. Kadastre rasite sužymėtas visas saugomas teritorijas. Tai padės atsakingai susiplanuoti kelionių maršrutus auto/moto laisvalaikio entuziastams ir jais naudojantis sąmoningai ir atsakingai leisit laisvalaikį nedarant žalos gamtai.
Tarnyba pastebi, kad daugėja ir atsakingų keturračių bei motociklininkų klubų, kurie savo klubo narius ne tik informuoja apie saugomas teritorijas, galimus ir legalius maršrutus, bet ir informaciją nuolat atnaujina, konsultuojasi su saugomų teritorijų specialistais.
Štai visuomeninė organizacija „ATVfanai.lt Racing Team“ savo facebook puslapyje dalinasi nuoroda į interaktyvų žemėlapį: https://raceadmin.info, kuris yra skirtas visiems užsiimančiais aktyviu auto/moto sporto laisvalaikio praleidimu Lietuvos teritorijoje ir nori tai daryti atsakingai. Interaktyviame žemėlapyje pateiktas saugomų teritorijų sluoksnis, o po įvykių Laukesos pelkėje žemėlapis buvo papildytas ir Natura 2000 saugomų teritorijų sluoksniu.
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM primena, kad valstybės, savivaldybės gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama važiuoti ne keliais savaeigėmis motorinėmis transporto priemonėmis, jas statyti ar kitaip eksploatuoti (įskaitant dvirates, trirates ir keturrates savaeiges transporto priemones). Transporto priemonių vairuotojai gali važinėtis tik keliais, kurie atitinka Kelių įstatyme nurodytą kelio apibrėžimą.
Keturračių ir moto transporto priemonių vairuotojams yra taikomos tokios pat sankcijos, kaip ir kitų transporto priemonių vairuotojams. Be to, keturračių, kaip ir kitų motorinių transporto priemonių, vairuotojams galioja ne tik Kelių eismo taisyklės, bet ir aplinkosaugos įstatymuose numatyti reikalavimai - draudžiama važiuoti ir stovėti ant žaliosios vejos, statyti transporto priemones arčiau nei 25 metrai nuo vandens telkinio ir t. t.
Visos draudžiamos veiklos, susijusios su motorinėmis transporto priemonėmis, nurodytos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.
Primename, kad draudžiama:
naikinti reljefo formas, hidrografinio tinklo natūralius elementus;
važiuoti per brastas, paviršinių vandens telkinių dugnu;
žaloti dirvožemį, augmeniją ir gyvūniją;
niokoti gamtos ir kultūros paveldo objektus;
naikinti ar kitaip žaloti kultūros paveldo objekto ir jo aplinkos autentiškumą bei vertingąsias savybes;
ardyti paplūdimius, povandeninį krantą, kopagūbrį, kopas, klifo šlaitus;
ir t.t.
Pažeidimai užtraukia atsakomybę ir, padarius pažeidimą, skaičiuojama gamtai padaryta žala.
BŪKIME DRAUGIŠKI GAMTAI, KURI YRA VISŲ MŪSŲ NAMAI !