Užbaigti Pirmojo pasaulinio karo I-ųjų ir II-ųjų Vokietijos imperijos karių kapų tvarkybos darbai

Data: 2021. 09. 30
Puikios naujienos!
2021 09 30 buvo užbaigti Pirmojo pasaulinio karo I-ųjų ir II-ųjų Vokietijos imperijos karių kapų (Gražutės k., Gražutės regioninis parkas) tvarkybos darbai. Šie buvo vainikuoti iškilmingu minėjimu. Tačiau, kaip viskas turi pabaigą, taip viskam yra ir pradžia. O ji tokia...
2018 02 26 Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija kreipėsi į „Volksbund“ atstovą LR Kazimierą Arlauską. Mūsų siųstas laiškelis buvo trumpas ir kupinas nežinios, gan kuklus, tačiau viltingas: „Kreipiamės į Jus radę informaciją, jog atstovaujate „Volksbund Deutsche Kriegsgraberfűrsorge e. V.“ (Vokiečių karių kapų globos tautinei sąjungai). Gražutės regioniniame parke yra Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapai I ir II (įtraukti į KPD) <...>. Norime pasiteirauti, kokios galimybės, jog būtų inicijuojama šių kapinių tvarkyba?“ K. Arlauskas netrukus atrašė, jog 2018 m. darbai jau yra suplanuoti, tačiau, jei primintume apie save metų pabaigoje, galbūt 2019 m. tvarkybos darbai būtų galimi ir minėtose kapinėse. Taigi, atėjus 2018 m. pabaigai vėl susisiekėme su K. Arlausku ir sutarėme, jog 2019 m. susitiksime apžiūrėti kapinių. Galiausiai 2019 m. 07 mėn. įvyko žadėtas susitikimas. Po mėnesio jau gavome žinią, jog 2020 m. 05 mėn. tvarkyti kapinių atvyks 12 Vokiečių karių kapų globos tautinės sąjungos (privati humanitarinė organizacija, kuri rūpinasi vokiečių karių kapais visoje Europoje. Įgaliota Vokietijos valstybės, ši organizacija siekia suregistruoti žuvusių vokiečių karių kapus užsienyje, juos išsaugoti ir prižiūrėti) savanorių - karių. Ruošėmės, laukėme ir... Deja, karantinas sugriovė planus. Bet vilties nepraradome ir 2021 m. 06 mėn. pab. su mumis susisiekė naujasis Vokiečių karių kapų globos tautinės sąjungos įgaliotinis Lietuvoje dimisijos majoras Algimantas Kutanovas. Taip bendradarbiaudami su Zarasų rajono savivaldybės statybos ir urbanistikos skyriaus vyr. specialiste Valentina Biveiniene, Vokiečių karių kapų globos tautinės sąjungos partneriais - VšĮ Kultūros vertybių globos tarnybos direktoriumi Linu Kvizikevičiumi bei koordinatoriumi Gediminu Tiuchta susitikome su „Volksbund Deutsche Kriegsgraberfűrsorge e. V.“ atstovu seržantu majoru Marc – Andre Goerke. Su svečiais aptarėme organizacinius stovyklos klausimus, aplankėme Gražutės Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių I-uosius ir II-uosius kapus, įvertinome jų būklę, numatėme preliminarią priežiūros darbų programą. Galiausiai, 2021 m. rugsėjo 20 d. sulaukėme dar 2020 m. žadėjusių atvykti 12 Vokiečių karių kapų globos tautinės sąjungos savanorių - karių.
Taigi, per trumpas 8 dienas 2021 09 21-29 d. Gražutės Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių I-ieji ir II-ieji kapai buvo neatpažįstamai sutvarkyti. Kas buvo padaryta, geriausiai nupasakoja seržanto majoro Marc – Andre Goerke kalba pasakyta minėjimo metu kapinėse 2021 09 30: „Mes, čia esantys kariai, esame savanoriai, kurie šiai užduočiai pasišventėme jausdami pagarbos jausmą visiems mūšio laukuose žuvusiems kariams. Pirmosios dvi dienos buvo skirtos kelio į kapus sutvirtinimui. <...> Daugybė šaknų ir krūmų buvo išvežta iš šios vietos, medžiai nupjauti ir samanos bei purvas nuvalyta nuo paminklų. 3 sudūlėję, mediniai kryžiai stovėjo tarp betoninių kryžių, o ketvirtą radome besitvarkydami šalia pylimo. Dabar čia stovi 4 nauji mediniai kryžiai, tokie pat kokie buvo anksčiau ir primena mums apie žuvusiuosius. <...> Naujos žemės uždengė kapus švelniai ir tyliai. Jau kitą pavasarį čia bus žalia, bruknių ir mėlynių stiebeliai savo žaluma puoš kapus. Mūsų darbo pabaigą simbolizuoja trys beržiniai kryžiai, pastatyti prie įėjimo, jie stovi čia visiems žuvusiems kare, kurie, deja, neturi garbingo kapo ir vis dar tebeguli palaidoti šalia kelio ar kažkur miškuose. Taip pat mes sutvarkėme ir mažąsias kapinaites, esančias miške, netoli šios vietos. Kiekvienam kapui, kuris neturėjo paminklo, pastatėme nedidelį beržinį kryžių ir visiems kariams, kurie atrado ten ramybę, pastatėme centre didelį medinį, beržinį kryžių.“
Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija su didžiausia pagarba dėkoja už nuostabiai sutvarkytas kapines esančias Gražutės regioninio parko teritorijoje. Viliamės dar kartą susitikti. Neabejojame, jog bendradarbiausime, ypač, kai prieš akis ateities planai: Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija rengs naują informacinį stendą ir nuorodas – rodykles. Šios Gražutės regioninio parko lankytojams ir Zarasų rajono svečiams leis sėkmingai nukeliauti iš vienų kapinių į kitas.
Kristina Jurgelevičienė
Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcijos
Kultūrologė – specialistė informacijai