VYKO NAKTINIS ŽYGIS „KOVOS KELYJE ATSISVEIKINANT...“

Data: 2019. 08. 24
Rugpjūčio 24 d. Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija bendradarbiaudama su „Ignalinos rajono visuomenės sveikatos biuru Zarasuose“ įgyvendino naktinį pėsčiųjų žygį „Kovos kelyje atsisveikinant...“. Žygis buvo skirtas išlydėti Lietuvą paliekančius gandrus bei atiduoti pagarbą 1919 metais rugpjūčio 24 dienos paryčiais, dabartinėje GRP teritorijoje, nuo bolševiko kulkos į krūtinę didvyriškai žuvusiam jaunesniajam leitenantui Jurgiui Sidaravičiui .
43 žygio dalyviai startavo suvalgę paskutinius pavakarius, nes, anot, mūsų senolių rugpjūčio 24-ąją diena jau būdavo pakankamai sutrumpėjusi, taigi, pavakarių daugiau niekas nebevalgydavo. Tarp žygeivių buvo nemažai jaunimo – net ir mokinių lydimų tėvelių ir senjorų. Gausiausiai savo jėgas išbandė Zarasų aktyvistai – „Ignalinos rajono visuomenės sveikatos biuro Zarasuose“ veiklose nuolatos dalyvaujantis Zarasų miesto gyventojai. Žygyje dalyvavo tik zarasiečiai, vieningai užsitarnavę „Svajonių komandos“ vardą.
Žygio pradžios tašku buvo pasirinktas Tiberiados vienuolynas. Toks pasirinkimas buvo neatsitiktinis. Tiberiados vienuolių bendruomenė (veikia Zarasų rajone nuo 2001 m.) garsėja evangelišku gyvenimo būdu. Tikint tuo, žygeiviams pakako susiburti prie vienuolyno ir į nakties tamsą „nerti“ sklidiniems malonės, taikos, ramybės, noro priimti žmones su jų trūkumais ir privalumais.
6 km naktiniame žygyje „Kovos kelyje atsisveikinant...“, pirmiausiai, buvo aplankytas Baltriškių kaimo perlas – Šv. Kazimiero bažnyčia. Sužinoję, ką slepia bažnyčios rūsiai ir tai, jog medinės bažnyčios statybos buvo pradėtos puoselėti dar carinėje Lietuvoje (1913 m.), o šioje Baltriškės buvo žinomos kaip bažnytkaimis Baltruškės arba Baltrišė, žygeiviai nėrė į paskutiniais saulės spinduliais besimėgaujantį Jūžinto kraštovaizdžio draustinyje esantį Beržyno mišką. Šiame – žygio dalyvius pasitiko Veprio ir Kunigio ežerai. Pasirodo, Veprio ežere galima pasinaudoti nemokamomis grožį ir sveikatą garantuojančiomis purvo voniomis su sapropeliu, o keliaujant aplink 20 ha Kunigį yra galimybė aptikti senuosius dvarininkų Strutinkių, o gal Chliudzinskių slaptus kelius. O ten jau nežinia kas... Legendos nutyli...
Visgi, žygeiviai, nors ir susidomėjo nieko nekainuojančiomis grožio procedūromis ir slaptavietėmis, visokeriopai atsidavę žygiui patraukė Jūžinto kraštovaizdžio draustinio aukštumų link tikėdamiesi saulėlydžio apsuptyje išvysti išskrendančius gandrų būrius. Deja, neišvydo. Matyt, mūsų raudonkojai starkai ir starkienės, nujausdami „ateinantį“ sekmadienio karštį skubėjo nukakti kuo daugiau kilometrų ir atrasti tinkamą atokvėpio vietelę.
Vieni šiek tiek nusiminę, kiti suvokdami, jog nevisada gamta būna draugiška net ir nacionalieniams paukščiams jau praktiškai visiškoje tamsoje susipažino su Balčių (sen. Krošlių) dvaro sodybos likučiais. Per sovietmetį 60-70 % sunikusios dvaro sodybos likučiai nieko nenustebino. Juk svetimtaučiams buvo įprasta apleisti ir naikinti tai, kas mūsų tautai brangu ir tauru. Tuo labiau visi žygio dalyviai žinojo, jog nuo dvaro sodybos buvo belikęs vos kilometras iki aukštumėlės, kurioje nuo svetimtaučio – bolševiko kulkos žuvo jaunesnysis leitenantas Jurgis Sidaravičius. Tokių faktų gausa rodė, jog net kelios svetimtaučių kartos negerbė lietuviškųjų tradicijų, o noras diktatoriškai įsitvirtinti svetur buvo svarbesnis nei žmogaus gyvybė.
Pasiekus Senadvario miško aukštumėlę faktai „ėmė kalbėti už save“. Aukštumėlėje stovėjo Nepriklausomybės kovas su bolševikais menantis Lietuvos karininko, jaunesniojo leitenanto Jurgio Sidaravičiaus kovos ir žūties vietos paminklas. Stovint prie paminklo, menančio 100-ąsias karužo mirties metines suvirpo širdis, o šią dar labiau sujaudinio žygio dalyvių giedama ,,Tautinė giesmė“. Tylos minutė leido nurimti, kad būtų galima lengviau suvokti informaciją apie Jurgio Sidaravičiaus asmenybę ir jo bandytą pralaužti „Brūžų poziciją“.
Pasirodo, jog tautos didvyris buvo vienintelis karužas gausioje 12 asmenų šeimoje. Jurgis Sidaravičius turėjo 5 brolius ir 4 seseris. Visi jaunuoliai buvo gabūs ir energingi, išsilavinę, žinoję , jog jų giminės puoselėtojas daugiau nei prieš 300 metų Liepalotų kaime, Lukšių valsčiuje – Zanavykų žemėse įsikūręs ir 50 ha ūkį turėjęs Rygos pirklys. Gaila, jog senos ir doros šeimos tradicijos amžių tėkmėje buvo naikinamos kraujo praliejimu arba, kaip Generalinio štabo pulkininkas Skorupskis pasakytų, „galvos paguldymu“: „Į tą vietą, kur paguldė savo galvą Gediminaičių draugas, didvyris leitenantas Jurgis Sidaravičius, aš atvykau iš kairiojo sparno. <...> Jis buvo vežamas paprastu ūkininko vežimėliu, kurio dugnas buvo išklotas šiaudais. Gulėjo su žaizda krūtinėje. Buvo apdengtas su savo karine miline. Šalia vežimėlio jojo kareivis – pasiuntinys su didvyrio daiktais. Gale vežimo ėjo keli kareiviai, kurių vienas buvo sužeistas į galvą. <...> Valandėlę sustojome, nusiėmėme kepures ir atidavėme žuvusiajam paskutinę pagarbą. Po to tęsėme puolimą.“
Tokių pasakojimų apsuptyje žygio dalyviai paliko Senadvario aukštumėlę ir vėl sugrįžo į Beržyno mišką. Galiausiai, žygeiviai pasiekė Baltriškes ir buvo maloniai nustebinti iš tolo nuo šviesų žibančios, Šv. Kazimiero bažnyčios. Bažnyčia atrodė dangiškai, ramino ir guodė, džiugino žygio dalyvius.
Tikimasi, kad naktinis pėsčiųjų žygis „Kovos kelyje atsisveikinant...“ patenkino žygio dalyvių lūkesčius.
Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija su „Ignalinos rajono visuomenės sveikatos biuru Zarasuose“ dėkoja už aktyvų dalyvavimą žygyje.
Iki kitų susitikimų žygiuojant ar minant dviratį.
Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcijos
Kultūrologė – specialistė informacijai
Kristina Ivanovaitė