Projektai

Gražutės regioninio parko direkcija kartu su partneriais aktyviai įgyvendina vietos ir tarptautinius projektus. Projektų dėka vykdomi gamtotvarkos darbai, tvarkomi kultūros paveldo objektai, atnaujinama ir įrengiama nauja parko rekreacinė infrastruktūra, keliama direkcijoje dirbančiųjų darbuotojų kvalifikacija, teikiama metodinė informacija (pagalba) vietos gyventojams. Kasmet parke mokosi ir uniklaios patirties įgyja 15 Europos savanorių tarnybos savanorių. Įgyvendindami projektus skatiname vietos verslą, kuriame palankesnę aplinką vietos gyventojams ir parko lankytojams.
LLI-349 Development of eco-tourism by using water resources in Latvia and Lithuania (Learn Eco Travel)
Pradžia: 2018. 05. 02
Pabaiga: 2020. 02. 01
Finansavimo šaltinis: Europos regioninės plėtros fondas
Finansavimo dydis: 525 465,06 €
Gražutės regioninio parko nekilnojamojo kultūros paveldo aktualizavimas ir sklaida sukuriant iteraktyvų erdvės modulį
Pradžia: 2016. 10. 01
Pabaiga: 2016. 12. 31
Finansavimo šaltinis: Lietuvos kultūros taryba
Finansavimo dydis: 3500,00
EST projektas "Nature takes me higher"
Pradžia: 2015. 07. 01
Pabaiga: 2017. 01. 31
Finansavimo šaltinis: Erasmus+
Finansavimo dydis: 42920,00
Žalieji maršrutai be kliūčių
Pradžia: 2013. 12. 31
Pabaiga: 2015. 06. 30
Finansavimo šaltinis: Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė 2007-2013 bendradarbiavimo per sieną programa Latvija-Lietuva-Baltarusija.
Finansavimo dydis: 172 337,90 €
„Tvarių mechanizmų sukūrimas atvirų buveinių išsaugojimui įtraukiant vietos bendruomenes Gražutės ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose“
Pradžia: 2014. 12. 19
Pabaiga: 2016. 04. 30
Finansavimo šaltinis: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo finansuojamas projektas
Finansavimo dydis: 708689,59 EUR
NordPlus Adult projektas "Bendruomenės programa tvariam vystymuisi"
Pradžia: 2014. 06. 01
Pabaiga: 2014. 12. 31
Finansavimo šaltinis: Projektą finansuoja Šiaurės ministrų taryba (Nordplus Adult) ir dalyvaujančios organizacijos
Finansavimo dydis: 53334 EUR
Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „ICT FOR BETTER ACCESSIBILITY IN SUSTAINABLE BORDER REGIONS“ (INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS GERESNIAM PASIENIO REGIONŲ PASIEKIAMUMUI) NR. LLV-389
Pradžia: 2014. 03. 03
Pabaiga: 2015. 04. 30
Finansavimo šaltinis: Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa įgyvendinama pagal 2007–2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą
Finansavimo dydis: 52600,00 EUR
EST projektas "L.I.F.E: Learn, Impulse, Frame the 'Ecoranger' project"
Pradžia: 2014. 02. 02
Pabaiga: 2016. 02. 01
Finansavimo šaltinis: ES programa "Veiklus jaunimas"
Finansavimo dydis: 33240,00
EST proejktas "Gamtai kuriančios rankos"
Pradžia: 2013. 08. 01
Pabaiga: 2014. 11. 01
Finansavimo šaltinis: ES programa "Veiklus jaunimas"
Finansavimo dydis: 59576,00 EUR
Vietos projektas „Salako poilsiavietės sutvarkymas ir pritaikymas vietos gyventojų ir lankytojų poreikiams“
Pradžia: 2013. 06. 13
Pabaiga: 2014. 09. 01
Finansavimo šaltinis: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir LR biudžeto lėšos
Finansavimo dydis: 790415,00 LTL
EST projektas "Gamta leidžia man augti!"
Pradžia: 2013. 05. 05
Pabaiga: 2013. 11. 01
Finansavimo šaltinis: ES programa "Veiklus jaunimas"
Finansavimo dydis: 24656,00 EUR