EST proejktas "Gamtai kuriančios rankos"

Pradžia: 2013. 08. 01
Pabaiga: 2014. 11. 01
Finansavimo šaltinis: ES programa "Veiklus jaunimas"
Finansavimo dydis: 59576,00 EUR
„Gamtai kuriančios rankos“ - tai trumpalaikės savanoriškos tarnybos projektas, kuriame dalyvavo 24 jaunuoliai iš Lenkijos, Airijos, Bulgarijos, Latvijos, Estijos ir Armėnijos. Projektas prasidėjo – 2013 m. rugpjūčio 1 d., baigėsi – 2014 m. lapkričio 1 d. Jaunuolių savanoriška tarnyba truko du kartus po vieną mėnesį Gražutės regioniniame parke (Zarasų r., Lietuva). Visi projekte dalyvavę savanoriai - mažiau galimybių turintis jaunimas, susiduriantis su socialiniais, ekonominiais ir kitais sunkumais. Projekto tema – aplinka. Projekto tikslai buvo:
•Sudaryti sąlygas mažiau galimybių turinčių jaunuolių, asmeniniam ir socialiniam tobulėjimui, didinti jų įsidarbinimo galimybes.
•Ugdyti mokymosi mokytis kompetenciją per kūrybišką aplinkosauginę veiklą ir grupės procesą.
Pagrindinės projekto veiklos buvo – Antalieptės dviračių trasos ir teminio skulptūrų parko įrengimas Gražutės regioniniame parke. Projekto metu buvo taikomi Jaunimo neformalaus ugdymo metodai, pasitelkiant grupę kaip mokymosi šaltinį.