EST projektas "L.I.F.E: Learn, Impulse, Frame the 'Ecoranger' project"

Pradžia: 2014. 02. 02
Pabaiga: 2016. 02. 01
Finansavimo šaltinis: ES programa "Veiklus jaunimas"
Finansavimo dydis: 33240,00
Savanorių tarnybos projekto tikslai:
- Sukurti erdvę jaunuolių asmeniniam ir socialiniam augimui, ypač mažiau galimybių turinčiam jaunimui
- Ugdyti mokymosi mokytis kompetenciją per kūrybišką aplinkosauginę veiklą.
Pagrindinė savanorių darbo sritis yra gamtotvarka ir rekreacinių teritorijų priežiūra ir pritaikymas lankytojams gražutės regioniniame parke. Taip pat jie padeda apsaugoti Natura 2000 buveines, gali įgyvendinti savo iniciatyvas susijusias su aplinkosauga nuo sunaikinimo.
Viso projekto metu bus priimta 4 savanoriai: du iš Ispanijos, vienas iš Armėnijos, vienas iš Bulgarijos. Projektas finansuojamas pagal programą „Veiklus jaunimas"