Gražutės regioninio parko nekilnojamojo kultūros paveldo aktualizavimas ir sklaida sukuriant iteraktyvų erdvės modulį

Pradžia: 2016. 10. 01
Pabaiga: 2016. 12. 31
Finansavimo šaltinis: Lietuvos kultūros taryba
Finansavimo dydis: 3500,00
Lietuvos saugomos teritorijos užima 15,67 % šalies ploto - tai nacionaliniai ir regioniniai parkai, rezervatai, draustiniai, pavieniai objektai. Saugomų teritorijų išskirtinis bruožas – unikalūs arba tipiški gamtinio bei kultūrinio kraštovaizdžio kompleksai ir objektai. Saugomose teritorijose gausu sutvarkytų ir lankymui pritaikytų kultūros paveldo objektų (piliakalnių, pilkapių, dvarų, bažnyčių ir kt.). Tačiau didelis iššūkis laukia žmonių su judėjimo negalia, susiruošusių į pažintinę kelionę po kultūros paveldo objektus saugomoje teritorijoje, kaimietiškoje vietovėje. Čia kultūros paveldo objektų infrastruktūra neatitinka keliaujančiųjų poreikių: trūksta nuorodų į objektus, neįrengti pėsčiųjų takai, nėra pandusų, porankių, o patys kultūros paveldo objektai lankytojams užverti, pavyzdžiui, bažnyčios atidarytos vos kelias valandas per savaitę. Statistikos duomenimis Lietuvoje yra per 60 tūkst. žmonių, turinčių judėjimo negalią. Nepamirškime ir senjorų, keliaujančių šeimų su mažamečiais vaikais, kuriems taip pat svarbi tinkamai įrengta infrastruktūra.
Suprantama, kad šiandien valstybė nepajėgi pritaikyti visų kultūros paveldo objektų lankymui taip, kad jie atitiktų visų keliaujančiųjų poreikius. Tačiau šio projekto metu, diegdami inovatyvius kūrybinius ir šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus, ketiname atverti Gražutės regioninio parko kultūros paveldo objektus lankymui interaktyvioje erdvėje ir sudaryti sąlygas tų objektų pažinimui, kurie yra sunkiai prieinamose vietovėse.
Projekto tiklas – diegiant inovatyvius kūrybinius ir šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus sukurti sąlygas lankytojams, ypač asmenis su judėjimo negalia, senjorams ir šeimos keliaujančioms su mažamečiais vaikais, pažinti Gražutės regionianiame parke esančius kultūros paveldo objektus.
Projekto uždaviniai:
1. Sukurti ir Gražutės regioninio parko svetainėje bei Baltic360 platformoje įdiegti interaktyvų erdvės modulį, populiarinantį 10 reikšmingiausių kultūros paveldo objektų, kurie yra nepritaikyti žmonių, turinčių judėjimo negalią, lankymui.
2. Parengti Gražutės regioninio parko išskirtines kultūros paveldo vertybes reprezentuojantį interaktyvų turistinį maršrutą (turą) ir šį maršrutą paviešinti Baltic360 platformoje, parko interneto svetainėje, bei mobilioje aplikacijoje.
3. Populiarinant kultūros paveldo vertybes suorganizuoti asmenukių konkursą „#Kultūros lobis“ socialiniame tinkle.
Projekto rezultatai:
Iteraktyvus turas
Projekto partneris – VšĮ "Inter populos"