LLI-349 Development of eco-tourism by using water resources in Latvia and Lithuania (Learn Eco Travel)

Pradžia: 2018. 05. 02
Pabaiga: 2020. 02. 01
Finansavimo šaltinis: Europos regioninės plėtros fondas
Finansavimo dydis: 525 465,06 €
Aukštaitijos (LT) ir Latgalos (LV) pasienio regionai yra turtingi natūraliais vandens objektais, kurie nėra visiškai pritaikyti turizmo poreikiems, taip pat neįgaliesiems asmenims. Vandens objektai turi didelį potencialą tapti ekologinio turizmo galutiniu tikslu regione, tačiau pastebimas turizmo produktų trūkumas ir bendri ekologinio turizmo maršrutai.
Siekiant skatinti ekologinio turizmo plėtrą, projektas padės gerinti vandens objektų infrastruktūrą ir jų prieigą neįgaliesiems, bus kuriami nauji ekologinio turizmo produktai, taip didinant lankytojų skaičių regione.
Aplinkos apsaugos klausimai bus keliami visuomeninės veiklos metu, pavyzdžiui, nuotykių stovyklose, turizmo festivaliuose, praktiniuose seminaruose, kuriuose dalyvaus turizmo specialistai, vaikai, šeimos su vaikais, vietos gyventojai ir turistai. Projekto metu bus nustatyta ekoturizmo situacija ir jos plėtros galimybės pasienio teritorijoje Latvijoje ir Lietuvoje. Latvijos ir Lietuvos turizmo ekspertų dalyvavimu bus plėtojami 3 nauji bendri ekoturizmo maršrutai Latgalos ir Aukštaitijos, vienas iš jų - neįgaliesiems.
Siekiant įvairinti poilsį prie vandens telkinių, bus įsigyta įvairių tipų įranga, taip pat atsižvelgiant į jo naudojimo galimybes asmenims turintiems negalią. Bus supirkta įranga: įvairios valtys, paplūdimio neįgaliųjų vežimėliai, SUP - lentos, vandens dviračiai, katamaranai, gelbėjimosi liemenės, vandens kamuoliai, lauko treniruokliai, taip pat paukščių ir gyvūnų stebėjimo įranga (teleskopas, žiūronai). Sabalunkų stovyklavietė Gražutės regioniniame parke taps pirmaja pilnai pritaikyta poilsiui žmonėms turintiems negalią.
Projekto pagrindinis partneris:
Preili apskrities administracija
Projekto partneriai:
- Molėtų rajono savivaldybės administracija;
- Panevežio miesto savivaldybės administracija;
- Riebini apskrities administracija;
- Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija;
- Anykščių rajono savivaldybės administracija;
- Aglona apskrities administracija.
Ši informacija yra parengta naudojant Europos Sąjungos finanasinę paramą. Už informacijos turinį atsako Sartų ir Gražutės regioninių parko direkcija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
PROJEKTO REZULTATAI:
Edukacinė aplikacija išmaniesiems įrenginiams
Pure water eco travel (GooglePlay)
Pure water eco travel (AppStore)
Projekto metu sudaryti trys turistiniai maršrutai:
Keliauju dėl gamtos
Keliauju be limitų
7 dienos - 7 ežerai