NordPlus Adult projektas "Bendruomenės programa tvariam vystymuisi"

Pradžia: 2014. 06. 01
Pabaiga: 2014. 12. 31
Finansavimo šaltinis: Projektą finansuoja Šiaurės ministrų taryba (Nordplus Adult) ir dalyvaujančios organizacijos
Finansavimo dydis: 53334 EUR
Projekto partneriai:
Metsähallitus, Gamtos paveldo institutas, Suomija
Oulu universiteto geografijos departamentas, Suomija
Kemeri nacionalinis parkas, Latvija
Pagrindinė ir tikslinė grupė šio projekto yra vietos gyventojai, gyvenantys parko teritorijoje ar arti saugomų teritorijų apie juos kaip raktą tvarios priežiūros mūsų bendros gamtos ir kultūros paveldo ir didinti supratimą platesnės bendruomenės apie svarbą šių vertybių. Pagrindinis tikslas šio projekto įgyvendinti pirmuosius žingsnius teikiant labiausiai tinkamas ir veiksmingiausias visą gyvenimą trunkančias mokymosi galimybes šiems žmonėms atliekant gilų tyrimą trijose skirtingose gamtos teritorijose Šiaurės Baltijos regione ir nustatyti švietimo poreikį vietos gyventojų ir parengti veiksmų planą sutikti juos pakeisti.
Rūpintis švietimo ir kitomis reikmėmis vietinių gyventojų yra taip pat vienas iš pagrindinių principų Europos darnaus draustinių turizmo saugomose teritorijose subalansuotas planavimo dokumentas paruošiamas EUROPARC Federacijos ir šiuo metu apdovanoti 107 Europos gamtos teritorijų, įskaitant dvi teritorijas dalyvaujančias šiame projekte.
Šis aspektas suteiks pridėtinę vertę, kad būtų galima palyginti rezultatus išvadas apie pokyčius švietimo poreikių vietos gyventojų, dirbančių parko teritorijoje su tvariu vystymuisi ilgą laiką (Syöte nacionaliniame parke Suomijoje, daugiau nei 10 metų), trumpą laiką (Kemeri nacionaliniame parke Latvijoje, mažiau nei metus) ir dar nepradėjusi dirbti (Gražutės regioniniu parku Lietuvoje). Projekto tikslas yra ne tik patenkinti švietimo poreikius atskirose bendruomenėse, bet ir perduoti projekto patirtį ir geriausią praktiką kitoms gamtos teritorijoms per EUROPARC federacijos ir Šiaurės Baltijos skyriaus tinklą. Apklausa šveitimo poreikių išsiaiškinimo vietos gyventojų trijose skirtingose saugomose teritorijose Šiaurės ir Baltijos šalių regione užtikrins pagrindą veiksmų planams sukurti tinkamiausią ir pritaikytą neformalaus ir savaiminio mokymosi galimybes šioms tikslinėms grupėms. Apklausa užtikrina, kad būsimas pasiūlymas mokymosi galimybių yra pagrįstas ir atsako į vietos bendruomenių poreikius. Projekto veikla siekiama stiprinti galimybes tikslinėms grupėms dalyvauti valdant mūsų bendrą gamtos ir kultūros paveldą ir tvariame vystymasi. Projekte bus plėtojama ir skleidžiama novatoriška bendruomenės programa, kuri padės skatinti ir remti kitas saugomas teritorijas Šiaurės ir Baltijos šalių regione sužinoti apie vietos bendruomenių ir spręsti siekiant naudos abiems pusėms.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo atliekama apklausa 2013 metų lapkričio-gruodžio mėnesiais Gražutės regioninio parko teritorijoje, kiekvienoje seniūnijoje buvo rengiami projekto rezultatų pristatymai.