„Tvarių mechanizmų sukūrimas atvirų buveinių išsaugojimui įtraukiant vietos bendruomenes Gražutės ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose“

Pradžia: 2014. 12. 19
Pabaiga: 2016. 04. 30
Finansavimo šaltinis: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo finansuojamas projektas
Finansavimo dydis: 708689,59 EUR
Projekto tikslas: Biomasės nuėmimui Sukurti novatorišką, darnios plėtros principus atitinkantį atvirų buveinių (pievų) tvarkymo ir geros būklės palaikymo mechanizmą saugomose teritorijose įtraukiant vietos bendruomenes. Atlikti atvirų buveinių inventorizaciją ir parengti pirmąsias Lietuvoje atvirų buveinių atkūrimo ir geros būklės palaikymo tikslines programas. Užtikrinti ekologinį atvirų buveinių stabilumą ir skatinti socialinį užimtumą, bei regiono ekonominę plėtrą.
Įgyvendinimo priemonės:
Gražutės RP bendradarbiaudamas su Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyriumi įsigys galvijus (avis-škudes, mėsinius galvijus-Angus), kurie pagal panauda bus suteikiami vietos bendruomenėms.
Biomasės nuėmimui ir buveinių tvarkymui bei galvijų transportavimui pirks technika.
Kurtuvėnų RP įsigys šienavimui ir žirgų ganymui trūkstamą įrangą bei tvarkys atviras buveines, sudarant sutartis su vietos bendruomenėmis.
Atstatys sudegusią daržinę ir joje įrengs pašarui netinkamos biomasės, kurią privaloma pašalinti iš pievų apsaugant biologinę įvairovę, perdirbimo į kompostą ir kraiką žirgams gamybos liniją.
Statybos ir įrengimo klausimais konsultuos partneris iš Norvegijos.
Kraikas bus naudojamas Kurtuvėnų dvaro žirgyno žirgų priežiūrai, o gautos pajamos už kompostą skiriamos priemonėms atvirų buveinių biologinei įvairovei išsaugoti.
Galimybės Gražutės RP ir Kurtuvėnų RP gyventojams
Žemės sklypų savininkams, norintiems pradėti ūkininkauti, bus organizuojami išvykstamieji seminarai apie ekstensyvių ūkinės veiklos priemonių taikymą, išsaugant atvirų buveinių biologinę įvairovę, į geros praktikos pavyzdžius turinčius Lietuvos regionus perimant geriausią praktiką.
Bus suteikiami galvijai: avys- Škudės arba mėsiniai galvijai-Angus (pagal panaudos sutartį, Gražutės RP).
Veiks bendruomenių forumas – aktyviai projekto įgyvendinimo procese veikiančių vietos, bendruomenių, ūkininkų, gyventojų, vietos savivivlados institucijų atstovų sambūris. Forumo dalyviai periodiškai susitiks projekto įgyvendinimo procese ir jam pasibaigus aptarti, įvertinti, kontroliuoti atvirų buveinių palaikymo mechanizmo veikimą.
Sudaromos galimybės naudotis sukurta materialine baze.
Projektas svarbus ne tik ekologiniu požiūriu, bet turės ir ekonominį bei socialinį efektą, nes dauguma bendruomenių atstovų be projekto tokios galimybės neturėtų.
Projektas spręs užimtumo problemą. Bus įdarbinamas traktorininkas 6 mėnesiams.
Kraikas bus naudojamas Kurtuvėnų dvaro žirgyno žirgų priežiūrai, o gautos pajamos už kompostą skiriamos priemonėms atvirų buveinių biologinei įvairovei išsaugoti.
Gražutės RP bendradarbiaujantis su Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyriumi įsigys galvijus (avis-škudes, mėsinius galvijus-Angus), kurie pagal panauda bus suteikiami vietos bendruomenėms.
Projekto tęstinumas
Gražutės RP ir Kurtuvėnų RP atvirų buveinių atkūrimo ir geros būklės palaikymo tikslinė programa bus parengta 10-čiai metų ir jos įgyvendinimas bus tęsiamas 8 metai po projekto pabaigimo.
Sukurti ekonominiai mechanizmai, įsigyta technika, įranga, galvijai bus naudojami pareiškėjo ir partnerių, projekto metu tvarkytų bei kitų atvirų buveinių palaikymui, pašarui netinkomos biomasės, sumedėjusios augmenijos pašalinimui iš ekonomiškai nereantabilių atvirų buveinių realizavimui.
Bus sudarytos ilgalaikės priežiūros ir sukurtų mechanizmų naudojimo sutartys su bendruomenėmių atstovais, kurios užtikrins projekto veiklų tęstinumą.
Įgyta įrangą ir priemonės sudarys sąlygas tęstiniam ativirų buveinių tvarkymui.
Po projekto bus keičiamasi informacija tarp partnerių ir projekte dalyvavusių bendruomenių, bei kitų suinteresuotų subjektų apie priemonių efektyvumą atvirų buveinių geros būklės palaikymui.