Vietos projektas „Salako poilsiavietės sutvarkymas ir pritaikymas vietos gyventojų ir lankytojų poreikiams“

Pradžia: 2013. 06. 13
Pabaiga: 2014. 09. 01
Finansavimo šaltinis: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir LR biudžeto lėšos
Finansavimo dydis: 790415,00 LTL
Gražutės regioninio parko direkcija sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Salako poilsiavietės sutvarkymas ir pritaikymas vietos gyventojų ir lankytojų poreikiams“ finansuojamą pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės strategiją I prioriteto „Gyvenimo kokybės kaime gerinimas“, 1 priemonės „Kaimų ir gyvenviečių infrastruktūros gerinimas, patogesnio gyvenimo kaime kūrimas“, 1.1.veiklos sritį „Kaimų viešosios infrastruktūros, bendruomenei svarbių pastatų ir viešųjų erdvių būklės gerinimas“.

Projektui skirta paramos suma: 790415,00 ir 35 Lt PVM. Bendra projekto vertė 88239,00 ir 35 Lt PVM. Poilsiavietės viešosios rekreacinės infrastruktūros atnaujinimo ir įrengimo tvarkymo darbus atliko viešojo konkurso būdu atrinktas rangovas – Narvydo Visocko individuali įmonė, nendrynų valymo ir paplūdimio įrengimo darbus - UAB „Gelmės vanduo“. Gražutės regioninio parko direkcija ir projekto partneris Salako bendruomenė „Sakalas“ įgyvendinant projektą prisidėjo įnašu natūra– savanorišku darbu 8824,00 Lt.
Projekto įgyvendinimo metu sutvarkyta Salako poilsiavietė esanti prie Luodžio ežero (Salako sen., Zarasų r.). Poilsiavietė pritaikyta vietos gyventojų ir lankytojų poreikiams: įrengti nauji suolai, persirengimo kabinos, tualetai, pavėsinės, rodyklės, kelio atitvarai, lieptas per griovį, sutvarkyta estrada, įrengtas smėlio paplūdimys ir 400 kv. m. plote išvalyta ežero pakrantė. Ežero pakrantėje iškirsti menkaverčiai medžiai ir krūmai, nušienauti nendrynai.
Gražutės regioninio parko direkcija nuoširdžiai dėkoja vietos gyventojas ir aktyviai dalyvavusiems savanoriškose talkose.