Girutiškių akmuo su ženklais

Girutiškių akmuo su ženklais apie 800 metrų nutolęs nuo rytinio Švento ežero kranto. Akmuo yra Gražutės regioninio parko Švento kraštovaizdžio draustinyje.
Girutiškių akmuo su ženklais – pilkos spalvos plokščias granitas, 90×110 cm dydžio akmuo. Jo pietinis šonas 25 cm aukščio, kiti šonai beveik lygūs su žemės paviršiumi.
Ant akmens iškaltas lygiakraštis 5 cm dydžio kryželis, po juo – 1554 m. data. Žemiau raidės „Mocel-Pel Z“. Tarp šių raidžių iškaltas 43 cm ilgio kryžius, kuris apačioje baigiasi puslankiu, atgręžtu į kryžmą, ir 20 cm skersmens apskritimu su 4,5 cm dydžio į apačią atsišakojančiu kryželiu. Šio apskritimo kairėje raidės ON, o dešinėje – RI.
Girutiškių akmenyje gali būti iškalta Salako apylinkėse dvarą turėjusio Motiejaus Petkevičiaus („Mocel-Pel Z“) vardas ir pavardė. Apie jį žinoma iš 1567 m. kariuomenės surašymo. Be to, kryželis su apskritimu ir lankeliu ant Girutiškių akmens yra toks pat kaip ir ant Salako, Dirvoniškio, Žagarynės akmenų.
Akivaizdu, jog visi minėti akmenys su ženklais yra riboženkliai susiję su 1554 m. įvykusiu valdų atribojimu tarp Petkevičių ir Vilniaus vyskupijos.
Girutiškių akmenyje randami ženklai tai senovinis herbas – ženklas (galimai Petkevičių).
Pasakojama, kad 1939 m. lenkų kareiviai atkėlę akmenį po juo rado ilgą dviašmenį kalaviją ir dar kažkokį gelžgalį.
Koordinatės: 646883, 6165522 (LKS)
26.330989, 55.602343 (WGS)