AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 19  d. įsakymu Nr.V-140
(2024 m. balandžio    d. įsakymo Nr. V-    redakcija 5 priedas
PASLAUGA 1 ASMENIUI 1 VAL. 1 DIENAI 1 PARAI
PAŽINTINĖS KELIONĖS (EKSKURSIJOS) VADOVO PASLAUGA GRUPEI
Paslauga teikiama, kai susidaro ne mažesnė kaip 20 asmenų grupė                                                                                     * kaina papildomam asmeniui, esant didesnei negu 20 asmenų grupei
lietuvių kalba 2* 46 Eur
užsienio kalba 3* 60 Eur
ŽYGIO SU VADOVU (DIREKCIJOS SPECIALISTU) ORGANIZAVIMAS IR PRAVEDIMAS
Paslauga teikiama, kai susidaro ne mažesnė kaip 10 asmenų grupė.                Kaina nurodyta 1 asmeniui
3 Eur 8 Eur
ŽYGIO SU VADOVU (DIREKCIJOS SPECIALISTU) IR DIREKCIJOS INVENTORIUMI ORGANIZAVIMAS IR PRAVEDIMAS
Paslauga teikiama, kai susidaro ne mažesnė kaip 10 asmenų grupė.                 Kaina nurodyta 1 asmeniui
Žygis su baidarėmis 14 Eur
Žygis su dviračiais 4 Eur 12 Eur
LANKYTOJŲ CENTRO EKSPOZICIJOS, MUZIEJAUS, ETNOGRAFINĖS SODYBOS, KITOS EKSPOZICIJOS AR KITO OBJEKTO BILIETAS
Lankytojų centrų ekspozicijos bilietas 2 Eur
Radvilų rūmų liekanų ekspozicijos bilietas (Asvejos regioninis parkas) 2 Eur
Medžių lajų tako bilietas (Anykščių regioninis parkas) 5 Eur
EKSKURSIJOS AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ REGIONINIŲ PARKŲ LANKYTOJŲ CENTRE PRAVEDIMAS (1 val.)
Paslauga teikiama, kai susidaro ne mažesnė kaip 10 asmenų grupė
lietuvių kalba 3 Eur
užsienio kalba 3 Eur
EKSKURSIJOS MUZIEJAUS, ETNOGRAFINĖS SODYBOS, KITOJE EKSPOZICIJOJE, KITAME OBJEKTE PRAVEDIMAS (1 val.)
Paslauga teikiama, kai susidaro ne mažesnė kaip 10 asmenų grupė
ekskursija po Radvilų rūmus (Asvejos regioninis parkas) lietuvių kalba 4 Eur
ekskursija po Radvilų rūmus (Asvejos regioninis parkas) užsienio kalba 5 Eur
ekskursija Medžių lajų taku (Anykščių regioninis parkas) lietuvių kalba 7 Eur
ekskursija Medžių lajų taku (Anykščių regioninis parkas) užsienio kalba 12 Eur
EDUKACIJOS – TEMINĖS PAMOKOS PRAVEDIMAS
Edukacijos kituose regioniniuose parkuose                                                (paslauga teikiama, kai susidaro ne mažesnė kaip 10  asmenų grupė)  4 Eur
Edukacijos kituose regioniniuose parkuose, su direkcijos inventoriumi                                             (paslauga teikiama, kai susidaro ne mažesnė kaip 10  asmenų grupė) 5 Eur
Edukacijos kituose regioniniuose parkuose, užsienio kalba                                 (paslauga teikiama, kai susidaro ne mažesnė kaip 10 asmenų grupė) 6 Eur
Edukacija Anykščių regioninio parko Medžių lajų take                                     (paslauga teikiama, kai susidaro ne mažesnė kaip 15 asmenų grupė) 6 Eur
Edukacija Anykščių regioninio parko Medžių lajų take, su direkcijos inventoriumi (paslauga teikiama, kai susidaro ne mažesnė kaip 15 asmenų grupė)  7 Eur
Edukacija Anykščių regioninio parko Medžių lajų take, užsienio kalba            (paslauga teikiama, kai susidaro ne mažesnė kaip 15 asmenų grupė) 10 Eur
EDUKACIJOS – TEMINĖS PAMOKOS PRAVEDIMAS UŽ LANKYTOJŲ CENTRO RIBŲ
Paslauga teikiama, kai susidaro ne mažesnė kaip 15 asmenų grupė                                    * kaina papildomam asmeniui, esant didesnei negu 15 asmenų grupei
4* 60 Eur
MOKOMOSIOS AR PAŽINTINĖS STOVYKLOS ORGANIZAVIMAS IR VEDIMAS SU DIREKCIJOS SPECIALISTU (1 asmeniui)                                                 Paslauga teikiama, kai susidaro ne mažesnė kaip 10 asmenų grupė. 34 Eur
LAIKINAS APGYVENDINIMAS                                                                         Kauno marių regioninis parkas, Sirvėtos regioninis parkas (nakvynė 1 asmeniui)
Kaina užsakant paslaugą 1 nakčiai 17 Eur
Kaina užsakant paslaugą 2 ir daugiau naktų 10 Eur
KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS 13 Eur
INVENTORIAUS NUOMA 2 Eur