Senojo Dūkšto senosios kapinės: Adomo Hrebnickio ir Jono Rustemo kapai

Senojo Dūkšto kapinėse anksčiau stovėjo medinė Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia. Ją 1601 m. Dūkšto dvare pastatė dvaro savininkai Rudaminos. Tačiau 1956 m. bažnyčia sudegė. Dabar išlikę tik jos pamatai (plotis ~0,3 m; didžioji pamatų dalis išlikusi, apaugusi žole). Taip pat išlikę varpinės pamatai (~4,5×6,1 m, h 0,2×1,5 m, pamatų akmenys vietomis ištrupėję, Š pusėje neišlikę). Bažnyčios rūsiuose ir šventoriuje buvo laidojami dvaro savininkų Rudaminų, Bieganskių, Zanų palaikai. Bažnyčios rūsiuose buvo palaidotas ir garsus Vilniaus universiteto Dailės katedros profesorius Jonas Rustemas (1792-1835) – dailininkas, turėjęs didžiulę įtaką, Lietuvos tapybos (ypač portreto) raidai XIX a. pradžioje.
Šios asmenybės palaidojimo vietą ženklina betono obeliskas.
Kapinėse yra dar 2 paminkliniai kapai: profesoriaus Adomo Hrebnickio (1857 – 1967) ir jo dukters Marijos.
Senųjų kapinių komplekse vyrauja įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos.
Senosiose Dūkšto kapinėse esama laiptų (rytų kapinių pusėje skaldytų, tašytų akmenų laiptai į kapines ir buvusią bažnyčią). Jų bendras plotas 4,6×8,8 m .
Adresas: J. Rustemo g. 16, Dūkštelių k. (Senasis Dūkštas), Dūkšto sen., Ignalinos raj.